ดรงค์ หุตะจูฑะ – หลักเกณฑ์การแบ่งไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้อแข็งตามมาตรฐานของกรมป่าไม้

             สวัสดีครับวันนี้เรามี ความรู้เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การแบ่งไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้อแข็งตามมาตรฐานของกรมป่าไม้ มาฝากครับ โดยทางกรมป่าไม้นั้น ได้ใช้ความแข็งแรงของไม้มาใช้จำแนกประเภทของไม้เนื้ออ่อน และไม้เนื้อแข็งครับ แต่ลำดับแรกเรามารู้จัก กลสมบัติ หรือแรงที่มากระทำกันก่อน ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 4 ลักษณะคือ แรงบีบซึ่งเป็นแรงที่ทำให้วัตถุมีขนาดเล็กกว่าเดิม, แรงดึง เป็นแรงที่ทำให้มีขนาดหรือปริมาณเพิ่มขึ้น, แรงเชือด เป็นแรงที่ทำให้วัตถุแยกออกเป็นสองส่วน  และแรงดัด เป็นแรงที่ทำให้วัตถุโค้งงอจนหัก ความสามารถที่วัตถุต้านทานต่อแรงที่มากระทำ เรียกว่า ความแข็งแรง

w1 ไม้เนื้อแข้ง

             โดยความแข็งแรงที่เกิดขึ้นนี้ ทางกรมป่าไม้ได้นำมาใช้เพื่อแบ่งประเภทของไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง ได้ใช้ไม้ตะเคียนทองที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่า ไม้ตะเคียนทองเป็นไม่ที่มี ความแข้งแรงและความทนทาน จึงได้นำไม้ที่ไม่รู้จักมาเปรียบเทียบคุณภาพกับไม้ตะเคียนทองเสมอ

 

ที่มา ดรงค์ หุตะจูฑะ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.