บริการรับสร้างบ้านหรูที่คุณต้องประทับใจ

อุตสาหกรรมประดิษฐ์เป็นอุตสาหกรรมที่มีจุดสำคัญต่อความก้าวหน้าของเมืองเป็นอันมาก   อีกทั้งเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญ หรือถอยถดของกิจการในชาตินั้นๆจากราคาตลาดรวม  หลายแสนล้านบาทต่อปีทำให้การงานรับเหมาสร้าง  รับสร้างบ้านหรู  เป็นกิจการค้าที่มีผู้ผูกพันเข้ามาดูแล ในธุรกิจการค้านี้มาก ทั้งกงสีขนาดเล็กและใหญ่ เพื่อชิงดีชิงเด่นส่วนแบ่งการตลาดที่พรั่งพร้อมนี้

เมื่อครั้งที่ประเทศเกิดอุปสรรคการเงินครั้งใหญ่ในปี 2540 ซึ่งทำให้กงสีรับเหมาสร้าง ที่ไม่มี ความแข็งแรงต้องปิดตัวลงเป็นปริมาณมาก กองกลางดับบลิวเฮาส์ จำกัดจึงได้ถือกำเนิดขึ้น ในปีพ.ศ.2543 ซึ่งเป็นช่วงที่มีผู้ผลิตน้อยรายโดยบริษัทดับบลิวเฮาส์  รับงานก่อสร้างคุณลักษณะทุกส่วนทั้งงาน คอนโดมิเนียม, งานโรงงานอุตสาหกรรม, งานบ้านพักสึง, งานราชการ แม้กระทั้งงาน  สาธารณูปโภค ถนน  ท่อระบายน้ำ และอื่นๆ

จากสภาวะการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศสยามในปี 2547 กล่าวได้ว่าดัชนีที่เป็นตัวชี้วัดสำคัญ เห็นจะหนีไม่พ้น ภาคกิจการอสังหาริมทรัพย์ที่ฟื้นตัว ซึ่งธุรกิจนี้ได้พลิกกลับมามีบทบาท ในวงการเศรษฐกิจของชาติอีกครั้งหนึ่งและ ธุรกิจรับสร้างบ้าน ก็เป็นธุรกิจแขนงหนึ่งของภาคอสังหาริมทรัพย์ ที่มีบทบาทสำคัญมาตลอด แม้จะอยู่ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ เพราะตลาดรับก่อสร้างบ้าน หรือ กลุ่มผู้ใช้ ที่พึงประสงค์ก่อสร้างบ้านบนที่ดินของตัวเอง ถือเป็นตลาดที่มีกลุ่มลูกค้าหนักแน่น

และมีความแปรผันน้อยกว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์หรือโครงการที่พักจัดสรร ทั้งนี้เพราะผู้บริโภค กลุ่มนี้มีการออมเงินและมีกฎข้อบังคับทางการเงินที่ดี  แต่ละปีมีค่าการปลูกเรือนหลายพันล้านบาท ซึ่งยังไม่นับรวมราคาการก่อสร้างบ้านของผู้รับเหมารายย่อยอีกนับหมื่นล้านบาทต่อปี

 

This entry was posted in บริการ and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.